Heeft u vragen? Bel ons!
Heeft u vragen? Bel ons!
Heeft u vragen? Bel ons!
Heeft u vragen? Bel ons!
Start de HealthCheck

Wat komt u te weten met een HealthCheck?

De HealthCheck kan bijdragen aan een betere bewustwording ten aanzien van uw gezondheid. Dit is een eerste stap op weg naar een beter gezondheidsperspectief.

Een screening op een aantal specifieke aandoeningen.
De screening, zoals wij u aanbieden met de HealthCheck, is een gericht onderzoek waarbij primaire preventie van hart- en of vaatziekte centraal staat. Deze methodiek is uitvoerig wetenschappelijk gevalideerd op z'n gezondheid bevorderende aspecten en zeer waardevol gebleken.

Hart- en vaatziekte zijn ziekten van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct of beroerte. Een hartritmestoornis is een terugkerende verstoring van het hartritme. Het hart pompt dan te snel, te langzaam of onregelmatig. Er zijn veel verschillende soorten hartritmestoornissen. Hartfalen is een verzamelnaam voor ziektebeelden die gemeen hebben dat het hart tekortschiet. Als gevolg van slagaderverkalking wordt de elasticiteit in de bloedvaten minder en hopen vet en kalk zich op.

Spirometrie is een longfunctietest die bedoeld is om het ademhalingsstelsel te testen.

COPD is een ongeneeslijke ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan.

Steeds meer mensen met huidkanker genezen tegenwoordig. Vooral mensen die er snel bij zijn, hebben een goede kans op herstel. Om tijdig in te grijpen, is het belangrijk dat je de vlekken op je huid regelmatig controleert met onze huidkankeronderzoek.

Een te hoog cholesterol gehalte in het bloed vergoot het risico op hart- en vaatziekte en kan een indicatie zijn voor een probleem met de bloedvaten.

Triglyceriden zijn vetten in het bloed die door het lichaam als energiebron gebruikt worden.

Zuurstofsaturatie is de term die gebruikt wordt om te bepalen hoeveel zuurstof weefsels in het hele lichaam, of in bepaalde delen van het lichaam opnemen. Bij een verlaagde zuurstofsaturatie voelen mensen zich niet prettig.

Stress die chronisch is kan de weerstand verminderen, met ziekte tot gevolg. Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Dit onderzoeken we door middel van HRV-meting. PTSS is een verzamelnaam voor klachten die ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis.

Hoge bloeddruk (hypertensie) is schadelijk voor het lichaam. Diabetes Diabetes heet ook wel suikerziekte en kan op den duur leiden tot gevolgen aan het gehele lichaam.

BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. Het wordt gebruikt als indicatie of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. Lichaamsvocht is de meest belangrijke component in het totaalgewicht. Uw vetpercentage geeft een indicatie van de exacte lichaamssamenstelling.

Slaapapneu betekent letterlijk ‘niet ademen tijdens de slaap’.

Alle door u verstrekte informatie wordt beoordeeld, rekening houdend met de risicoscore NHG. Hierin worden betrokken individuele risicofactoren, maar ook het totale risicoprofiel gebaseerd op geslacht, leeftijd, roken, bloeddruk en de verhouding totaal cholesterol/HDL cholesterol.